دوره دوم آنلاین خلق اهداف

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان / 12 ماه

  تا تغییر زندگیت فقط به اندازه یه تصمیم فاصله داری

  یکی از پربارترین و ارزان ترین دوره های قانون جذب

  در ایران

  دوره ده ماهه ، صفر تا صد قانون جذب

  شامل سه بخش مبتدی ، پیشرفته  و تکمیلی ، سه

  ترم سه ماهه + یک ماه رایگان

   

   

  دوره دوم آنلاین خلق اهداف

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان / 12 ماه