کاربر گرامی مشاهده محتوای مطالب این دوره ملزم به ورود به سایت و پرداخت هزینه اشتراک این دوره می باشد.

بی توجهی به ناخواسته 

تکمیلی بی توجهی