کاربر گرامی مشاهده محتوای این دوره ملزم به ورود به سایت و  پرداخت هزینه اشتراک این دوره می باشد.

اندام ایده آل

بخشیدن رنجش ها

اندام ایده آل هم ارتعاش با آرزوها

توضیح درباره ارتعاش

ترس

شناسایی باورهای محدودکننده

تغییر باورها ، تغییر زندگی

رهایی از خود ، مدیتیشن

من کیستم ؟

بخشش خاطرات

نقش احساسات در زندگی ما

مظلوم نمایی تضادی در راه هدف

ادامه مظلوم نمایی تضادی در راه هدف

پیدا کردن خود

قدرت زیاد

مدیتیشن قدرتمند ، عشق به خود

قدرت نگاه ناظر

فکر سالم جسم سالم

شکر واقعی

بهترین نوع شکرگزاری

قدرت شگفت انگیز قلب

جدول کالری مواد غذایی

تکمیل مبحث قلب

تجسم خلاق

قدرت بخشش

قدرت حالت آلفا

رفتن به حالت آلفا

بازسازی بدن